Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi:

1. Taraflar İşbu sözleşme, bir tarafta Stockindir.com (Satıcı) ile diğer tarafta [Müşteri Bilgileri] (Alıcı) arasında akdedilmiştir.

2. Konu Bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği dijital ürünlerin satış ve ifasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.

3. Ürün/Hizmet Bilgileri Satışa konu dijital ürünlerin türü, adedi ve bedeli, sipariş sırasında Alıcı tarafından onaylanan bilgiler doğrultusunda belirlenir.

4. Fiyatlandırma ve Ödeme Dijital ürünlerin bedeli, site üzerinde belirtilen fiyatlar üzerinden hesaplanır. Ödeme kredi kartı veya diğer belirtilen yöntemlerle yapılır.

5. İade ve Cayma Hakkı Alıcı, dijital ürün olduğu için iade yapamamaktadır. Cayma hakkı bulunmamaktadır.

6. Yükümlülükler Satıcı, dijital ürünlerin belirtilen sürede ve eksiksiz olarak sunulmasından sorumludur. Alıcı, dijital ürünleri kullanırken ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

7. Gizlilik Alıcı’nın kişisel bilgileri, ilgili gizlilik politikası çerçevesinde korunur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

8. Uyuşmazlıkların Çözümü Taraflar arasında doğacak uyuşmazlıklar, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözülecektir.

9. Yürürlük Bu sözleşme, Alıcı’nın elektronik ortamda onay vermesi ile yürürlüğe girer.

© . All rights reserved. SilistreMedya.com